врява

врява
същ. - шум, глъч, олелия, глъчка, писък, гюрултия, дандания, вик
същ. - ропот, смут, негодувание
същ. - безредие, хаос
същ. - вълнение, сензация, бъркотия
същ. - викове
същ. - тупурдия
същ. - голям шум
същ. - дисонанс, дисониращ акорд
същ. - объркване, уплаха, възбуда
същ. - суетене, щуране, шетня, нервничене
същ. - суматоха, кавга, караница

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • врява — ви, ж. Рс. Вереск, крик, шум …   Словник лемківскої говірки

  • вдигам врява — словосъч. викам, извиквам, кряскам, крещя, изкрещявам, изкрясквам, провиквам се, издигам глас, извисявам глас, говоря високо, колкото ми глас държи, надвиквам се, проглушавам, заглушавам, повишавам тон, възкликвам, надавам вик, дера се, дера си… …   Български синонимен речник

  • аларма — същ. тревога, смут, паника, суматоха, безредие, шум, глъч, врява, олелия …   Български синонимен речник

  • безредие — същ. безпорядък, бъркотия, забърканост, разбърканост, хаос, неуредица, анархия, неуправия, неразбория, усложненост, заплетеност, залисия, безсистемност, галиматия, смутни същ. небрежност, непридирчивост, разпуснатост същ. безредица, безначалие… …   Български синонимен речник

  • бъркотия — същ. неразбория, безсистемност, бърканица, безредие, неуправия, неуредица, объркване, обърканост, безпорядък, разстройство, анархия, хаос, суматоха, каша, миш маш същ. смут, междуцарствие, безначалие, размирица, безредица същ. много объркано… …   Български синонимен речник

  • веселя се шумно — словосъч. вдигам врява, държа се разюздано, нарушавам обществения ред …   Български синонимен речник

  • вик — същ. отклик, възклик, крясък, писък, провикване, глас, стон, врява, рев, плач, стенание, ридание, вопъл същ. зов, повик, апел, призив същ. лозунг същ. мучене, вой същ. лай …   Български синонимен речник

  • викам — гл. извиквам, кряскам, крещя, изкрещявам, изкрясквам, провиквам се, издигам глас, извисявам глас, говоря високо, колкото ми глас държи, надвиквам се, проглушавам, заглушавам, повишавам тон, възкликвам, надавам вик, дера се, дера си гърлото, дърля …   Български синонимен речник

  • викове — същ. викане, кряскане, крясъци същ. глъч, глъчка, гюрултия, врява същ. голям шум …   Български синонимен речник

  • възбуда — същ. възбуждение, възбуденост, раздразнение, нервност, безпокойство, неспокойствие, оживление, вълнение, тревога, разпаленост, пламенност, трепет, треска, трескавост, екзалтация, афект, афектация, емоция, страст същ. възбуждане, силни усещания… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”